Projektin kulku

Alla esimerkki uudiskohteen pihasuunnittelun vaiheista

1

Tilaaja toimittaa lähtötietoina maaperätutkimuksen, pintavaaituksen, alustavan asemapiirroksen sekä uuteen pihaan liittyvät toiveet.

2

Lähtötietojen perusteella tilaajalle laaditaan kohdekohtainen tarjous suunnittelutyöstä alustavan aikataulun kera.

3

Tilaajan hyväksyttyä tarjouksen sovitaan suunnittelun aloituskokous kohteeseen.

4

Aloituskokouksen jälkeen laaditaan ensin pinnantasaussuunnitelma.

Pinnantasaussuunnitelma tehdään tontin maaperätutkimukseen, pintavaaitukseen ja asemapiirrokseen perustuen. Pinnantasaussuunnitelmassa esitetään tulevan, valmiin maanpinnan korot pistekorkoina sekä korkeuskäyrinä. Korkeuskäyrät piirretään 10 cm korkeusvälein. Korkeuskäyristä ilmenee helposti maanpinnan kaltevuudet ja kaatojen suunnat sekä mahdollisten tukimuurien ja portaiden tarve. Pinnantasaussuunnitelma antaa siten tärkeät suuntaviivat varsinaiselle pihasuunnitelmalle. Pinnantasaussuunnitelma on ylhäältä päin esitetty 2D-piirros. Pinnantasaussuunnitelma voidaan erillisesti sopimalla tehdä lisäksi 3D-suunnitteluna.

5

Pinnantasaussuunnitelma toimitetaan tilaajalle sähköpostiin. Tilaaja perehtyy pinnantasaussuunnitelmaan kohteen pääsuunnittelijan kanssa.

6

Perehtymisen jälkeen pinnantasaussuunnitelma käydään tilaajan kanssa yhdessä läpi etäkokouksessa. Etäkokouksessa tarkennetaan varsinaiseen pihasuunnitelmaan tulevat yksityiskohdat.

7

Etäkokouksen jälkeen pinnantasaussuunnitelma jatkopiirretään varsinaiseksi pihasuunnitelmaksi. Pihasuunnitelma on ylhäältä päin esitetty 2D-piirros, joka sisältää mm. pintamateriaalit ja määrät, rakenteiden ja varusteiden sijoittelun, pihan muotokielen ja toimintojen sijoittelun, pollarivalaisinten sijoittelun sekä istutukset kasviluettelon kanssa.

Valmiin pihasuunnitelman avulla tilaajan on mahdollista pyytää kustannusarvioita ja tarjouksia koko pihan toteutuksesta. Varsinaista pihasuunnitelmaa voidaan täydentää esimerkiksi havainne-, detalji- ja leikkauskuvin.

Kuinka voimme auttaa?

Täytä alla oleva yhteydenottolomake ja vastaamme sinulle pian.

  • Kerro lyhyt kuvaus suunnittelutarpeistasi: esimerkiksi missä kohde sijaitsee ja millaisia toiveita teillä on pihaan?